Dyten.com>travel>

Around China, 2001, 2002 and 2004


Shanghai

Loyan & the Longmen Grotos

UNESCO

Suzhou

UNESCO

Shaolin

UNESCO

Huangshan

UNESCO

Bejing

Forbiden City

UNESCO

Hong kong

Hua Shan

Macau

Nanjing

UNESCO

Terracotia warioriors

UNESCO

Temple of Heaven &

UNESCO

The Summer Palace

UNESCO

The Great Wall of China

UNESCO

Xian